آگهی مناقصه خرید پالت چوبی نو

شرکت پارس کیمیا کلر در نظر دارد نسبت به تامین 500 عدد پالت چوبی به ابعاد 110 * 1130 سانتی متر و 1000 عدد پالت چوبی به ابعاد 115 * 115 سانتی متر موردنیاز در ماه مطابق نقشه‌ای که در زیر آورده شده است از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1399/11/19 تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/29 نسبت به تحویل پیشنهادات خود از طریق شماره تماس های موجود در سایت شرکت به نشانی www.parschemia.com اقدام نمایند. علاقه‌مندان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره خرید کالا شرکت به شماره های 09166555207 و 03135723449 تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                                                                                                                   شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلر

نقشه پالت ها 

نقشه پالت ها

آگهی مناقصه خرید بسته بندی سود پرک ( جامبو بگ )

شرکت پارس کیمیا کلر در نظر دارد نسبت به تامین 20000 عدد جامبو بگ موردنیاز در ماه مطابق تصویر که در زیر آورده شده است از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1399/12/03 تا پایان وقت اداری مورخ 1400/02/30 نسبت به تحویل پیشنهادات خود از طریق شماره تماس های موجود در سایت شرکت به نشانی www.parschemia.com اقدام نمایند. علاقه‌مندان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره خرید کالا شرکت به شماره های 09166555207 و 03135723449 تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                                                                                                                   شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلر

جامبو بگ
به بالای صفحه بردن